Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 5 lipca 2016 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Uchwała nr 12/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie