Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 stycznia 2019 14:11 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Budżet 2019

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

  • Uchwała nr 2/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”na rok 2019.
  • Uchwała nr S.O.XII/429-1/03/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
  • Uchwała nr S.O.XII/421-1/03/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2019.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie