Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 marca 2017 10:20 | wersja 4 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.

Nr ogłoszenia: 30408 - 2017

data zamieszczenia: 23.02.2017 r.


Poniżej do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do SIWZ nr 1 - nr 9.


28.02.2017

1. Ogłoszenie nr 33063-2017 o zmianie ogłoszenia nr 30408 - 2017

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja

3. zał nr 1 zestawienie ilościowo - rodzajowe - zmieniony

4. zał nr 3 do SIWZ wzór umowy - zmieniony

5. zał nr 6 do SIWZ Formularz oferty - zmieniony

Na stronie zamieszczono odpowiedzi na zapytania. (plik do pobrania poniżej)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie