Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2019 12:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz utworzenie i prowadzenie trzech PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku.

Nr ogłoszenia: 2019/S 110-269261

Data wysłania ogłoszenia: 07.06.2019 r.

Data opublikowania ogłoszenia: 10.06.2019 r.

Poniżej do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do SIWZ

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie