Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2019 14:02 | wersja 6 | Ten dokument ma 28 załączników 28

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz ich transport do RIPOK w Balinie.

Nr ogłoszenia: 2019/S146-359871

Data wysłania ogłoszenia: 26.07.2019 r.

Data opublikowania ogłoszenia: 31.07.2019 r.

Data przesłania sprostowania ogłoszenia nr 1: 31.07.2019 r.

Data przesłania sprostowania ogłoszenia nr 2: 26.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert: 16.09.2019 r.Poniżej do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do SIWZ

3. Informacja o przekazaniu sprostowania ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert_31.07.2019 r.

4. Sprostowanie ogłoszenia nr 1 przekazane do publikacji w Dz. Urz. UE w dniu 31.07.2019 r.

5. Sprostowanie ogłoszenia nr 1 opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 05.08.2019 r.

6. Odpowiedź na pytania do SIWZ oraz informacja o modyfikacji SIWZ_26.08.2019 r.

7. Sprostowanie ogłoszenia nr 2 przekazane do publikacji w Dz. Urz. UE w dniu 26.08.2019 r.

8. Sprostowanie ogłoszenia nr 2 opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 29.08.2019 r.

9. Informacja z otwarcia ofert w dn. 16.09.2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie