Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 września 2017 12:08 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Nr ogłoszenia: 575380-N-2017

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.08.2017 r.

Poniżej do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3. Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ


Informacja z otwarcia ofert


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie