Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 września 2017 12:47 | wersja 6 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (PSZOK - II)

Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Nr ogłoszenia: 584687-N-2017

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.09.2017 r.

Poniżej do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


Informacja z otwarcia ofert


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie