Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

26 lutego 2015 09:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

VII kadencja

Skład Zarządu Związku od 25 lutego 2015 r.

Przewodniczący Zarządu

Przemysław Deda - (członek Zarządu spoza członków Zgromadzenia)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Andrzej Oczkowski - (gmina Chrzanów)

Członek Zarządu

Włodzimierz Spitzer - (gmina Libiąż)

 

Ta wersja dokumentu (1) nie jest dostępna do porównania.

Dostęp do dokumentu został anulowany ze względu na błąd redakcyjny

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie