Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 lipca 2017 09:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Budżet 2017

  • Uchwała nr 2/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”na rok 2017.
  • Uchwała nr S.O.XIII/429-1/12/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
  • Uchwała nr S.O.XIII/421-1/07/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2017.
  • Uchwała nr 14/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr 2/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie