Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2013 11:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

IV kadencja

Skład Zarządu Związku IV kadencji (2002 - 2006)

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Arkit - (gmina Libiąż)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Danuta Grzesiak - (Członek Zarządu spoza członków Zgromadzenia)

Członek Zarządu

Ryszard Leśniak - (gmina Chrzanów)

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie