Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lutego 2015 09:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

VII kadencja

Skład Zarządu Związku od 25 lutego 2015 r.

Przewodniczący Zarządu

Przemysław Deda - (członek Zarządu spoza członków Zgromadzenia)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Andrzej Oczkowski - (gmina Chrzanów)

Członek Zarządu

Włodzimierz Spitzer - (gmina Libiąż)

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie