Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 14:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

VIII kadencja

Skład Zarządu Związku od 11 marca 2019 r.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Jaskólski - (członek Zarządu spoza członków Zgromadzenia)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Andrzej Oczkowski - (gmina Chrzanów)

Członek Zarządu

Włodzimierz Spitzer - (gmina Libiąż)

Waldemar Wszołek - (gmina Trzebinia od 27.09.2019)

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie