Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2015 14:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Wykonanie 2014

  • Uchwała nr 8/2015 Zarządu Związku z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia.
  • Uchwała nr S.O.XV/423/07/15 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego„Gospodarka Komunalna” za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Związku na dzień 31.12.2014 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie