Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 czerwca 2016 10:52 | wersja 5 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Wykonanie budżetu 2015

  • Uchwała nr 5/2016 Zarządu Związku z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia.
  • Uchwała nr S.O.XV/423/06/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego„Gospodarka Komunalna” za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Związku na dzień 31.12.2015 r.
  • Uchwała nr S.O.XV/424/20/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego„Gospodarka Komunalna” w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego„Gospodarka Komunalna” z tytułu wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2015.

  • Wykonanie budżetu - I kwartał 2015
  • Wykonanie budżetu - II kwartał 2015
  • Wykonanie budżetu - III kwartał 2015
  • Wykonanie budżetu - rok 2015

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie