Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 maja 2018 08:41 | wersja 7 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Wykonanie budżetu 2017

  • Wykonanie budżetu - I kwartał 2017
  • Wykonanie budżetu - II kwartał 2017
  • Uchwała Zarządu nr 14/2017 z dnia 10.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr S.O.XIII/422/10/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. dot.: zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" za I półrocze 2017 roku.
  • Wykonanie budżetu - III kwartał 2017
  • Uchwała nr 6/2018 Zarządu Związku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.
  • Wykonanie budżetu - informacja roczna 2017

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie