Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2019 07:41 | wersja 9 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Wykonanie budżetu 2018

  • Wykonanie budżetu - I kwartał 2018
  • Wykonanie budżetu - II kwartał 2018
  • Uchwała Zarządu nr 14/2018 z dnia 23.08.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr S.O.XIII/422/13/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. dot.: zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" za I półrocze 2018 roku.
  • Wykonanie budżetu - III kwartał 2018
  • Wykonanie budżetu - informacja roczna 2018
  • Uchwała nr 4/2019 z dnia 21.03. 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.
  • Sprawozdania finansowe
  • Uchwała Nr S.O.XIII/423/08/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. dot.: zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Związku na dzień 31.12.2018 r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie