Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 10:27 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Wykonanie budżetu 2019

  • Wykonanie budżetu - I kwartał 2019
  • Wykonanie budżetu - II kwartał 2019
  • Uchwała nr 13/2019 zarządu Związku z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za pierwsze półrocze 2019 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  • Uchwała Nr S.O.XIII/422/06/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 września 2019 r. dot. zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" za I półrocze 2019 roku.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie